Realizacje

Realizacje

PROGEOD współpracuje ze specjalistami, którzy posiadają doświadczenie w szeroko rozumianym konsultingu środowiskowym obejmującym realizacje takich zleceń jak, m.in.:

 • przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji karmy dla zwierząt;
 • opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy małej elektrowni wodnej;
 • opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla budowy obiektów hodowlanych – kurników;
 • analiza spełnienia standardów jakości środowiska w zakresie powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego dla przedsięwzięcia rozbudowy wału rzeki Wisły na dł. 14 km;
 • liczne rozbudowane karty informacyjne przedsięwzięcia z modelowaniem propagacji hałasu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu dla m.in.:
  • budowy zakładu produkcji paliw z biomasy tzw. pellet;
  • rozbudowy zakładu produkcyjnego karmy dla zwierząt o linie produkcyjne o wydajności 17000 Mg/rok;
  • budowy oczyszczalni ścieków przemysłowych z funkcją przetwarzania odpadów z produkcji i agregatami kogeneracyjnymi do wykorzystania biogazu;
  • analiza akustyczna oraz emisji gazów i pyłów do powietrza na potrzeby prac poszukiwawczych ropy i gazu ziemnego (etap sejsmiki 3D, wiercenia oraz szczelinowania);
  • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych dla największego producenta profili stalowych w Polsce.

 

Pozwól nam rozszerzyć portfolio skutecznie i szybko uzyskanych decyzji a na pewno się nie zawiedziesz. Czekamy na Twój kontakt!

 

ZAPYTAJ O CENĘ

e-mail: biuro@progeod.pl,
tel. 693 810 630