Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja środowiskowa - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zwana również potocznie decyzją środowiskową, jest jedną z decyzji administracyjnych, którą Inwestor jest zobowiązany  uzyskać przed rozpoczęciem realizacji swojego przedsięwzięcia.

 

Czy wszystkie przedsięwzięcia podlegają temu obowiązkowi?

Nie. Wymóg ten obowiązuje dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Swoistym katalogiem takich inwestycji jest Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W akcie tym możemy znaleźć ponad 150 różnego rodzaju przedsięwzięć i inwestycji, które zostały szczegółowo scharakteryzowane tak aby uniknąć wątpliwości czy dana inwestycja jest kwalifikowana jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Czy istnieją inne warunki, które decydują  o konieczności uzyskania decyzji środowiskowej?

Tak. Wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach występuje w przypadku przedsięwzięć, dla których Inwestor zobowiązany jest do uzyskania szeregu innych decyzji administracyjnych. Ustawodawca w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku dokładnie określił przed jakimi decyzjami należy uzyskać omawianą decyzję środowiskową. W przypadku przedsięwzięć przemysłowych najczęściej jest to decyzja o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego.

 

Co tak naprawdę określa decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa bardzo szczegółowo rodzaj, miejsce oraz warunki wykorzystania terenu i wymagania jakie musi spełniać obiekt w fazie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia. Z tego powodu bardzo istotne jest aby dokumentację do uzyskania decyzji środowiskowej sporządzał zespół autorów o bogatym doświadczeniu tak aby uniknąć ewentualnych nieracjonalnych zapisów w postaci np. zawyżonej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych obiektu.

 

Szanowni Inwestorzy

Powyższe informacje to tak naprawdę jedynie słowo wstępu w dziedzinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Chcąc opisać wszystkie aspekty prawne czy proceduralne należałoby stworzyć co najmniej kilka obszernych artykułów. Mając na uwadze efektywność i sprawność realizacji przedsięwzięć kierujemy do Państwa kompleksową ofertę obsługi Inwestorów w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych. Oferta ta skierowana jest do przedsiębiorców, którym zależy na profesjonalnej, efektywnej i skutecznej usłudze. Nasza działalność obejmuje uzyskiwanie decyzji środowiskowych w szczególności na terenie Poznania, Piły, gminy Komorniki i Oborniki, a także we wszystkich powiatach ościennych. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

 

ZAPYTAJ O CENĘ

e-mail: biuro@progeod.pl,
tel. 693 810 630